Aktualno

Občani ste izbrali! V izvedbo gre 11 projektov!

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Avtor: Občinska uprava, 27.12.2021

Komisija za ugotavljanje izida glasovanja o projektnih predlogih za participativni proračun Občine Dol pri Ljubljani je v ponedeljek, 20. 12. 2021, ugotovila izid glasovanja. 

Na glasovanje je bilo uvrščenih 9 predlogov iz VO Beričevo - Brinje, VO Dolsko in VO Klopce, ki so bili skladni z merili participativnega proračuna. Glasovanja se je udeležilo 142 občanov, prebivalcev območij vaških odborov Beričevo - Brinje, Dolsko in Klopce, ki so izbrali 5 projektov. Iz VO Beričevo - Brinje je prispelo 44 % glasovnic (od tega 3 neveljavne), iz VO Dolsko 29 % glasovnic (od tega 5 neveljavnih) in 27 % iz VO Klopce (od tega 3 neveljavne).

Na območjih VO Laze, VO Dol in VO Senožeti je bilo že avtomatsko uvrščenih v izvedbo 6 projektov, saj za območje omenjenih vaških odborov ni bilo uvrščenega tolikšnega števila predlogov, da bi bilo glasovanje potrebno oziroma smiselno. Skupaj bo Občina Dol pri Ljubljani v letu 2022 tako izvedla 11 novih projektov iz naslova participativnega proračuna »Po izboru občanov!«. 

Izglasovani projekti, ki bodo umeščeni v občinski proračun za leto 2022, so predstavljeni v nadaljevanju in so rezultat glasovanja ter razpoložljivih sredstev za posamezno območje VO.

 VAŠKI ODBOR

 NAZIV PREDLOGA

 VREDNOST

 Beričevo-Brinje

 Ozvočenje in luči za Kmetski dom

10.000 €

 Beričevo-Brinje

 Hitrostne ovire v Beričevem

9.000 €

 Dolsko

 Gibanje za zrela leta

2.000 €

 Dolsko

 Ureditev potke in platojev za igrala v Vinjah pod cerkvijo

13.740 €

 Klopce

 Prenova otroškega igrišča Križevska vas

19.979 €

 Dol

 Nova drevesa na vročih točkah občine

4.800 €

 Dol

 Koši in košarka za vse generacije

5.400 €

 Dol

 Na Dolu nas druži tek na smučeh

4.200 €

 Senožeti

 Povečanje otroškega igrišča v Senožetih

6.000 €

 Senožeti

 Dokončanje projekta iz leta 2021 -večnamenska lopa

12.000 €

 Laze

 Ureditev povezovalne pešpoti na železniško postajo

7.700 €

 

Izid glasovanja - VO Beričevo - Brinje

Iz VO Beričevo - Brinje se je glasovanja o projektnih predlogih udeležilo 62 občanov. 59 glasovnic je bilo veljavnih, 3 neveljavne pa so bile izločene.

Izglasovana projekta, ki sta umeščena v občinski proračun za leto 2022 za območje VO Beričevo – Brinje:

- Hitrostne ovire v Beričevem,

- Ozvočenje in luči za Kmetski dom.

Skupna vrednost umeščenih projektnih predlogov je 19.000 EUR.

 

Izid glasovanja - VO Dolsko

Iz VO Dolsko se je glasovanja o projektnih predlogih udeležilo 41 občanov. 36 glasovnic je bilo veljavnih, 5 neveljavnih pa je bilo izločenih.

Izglasovana projekta, ki sta umeščena v občinski proračun za leto 2022 za območje VO Dolsko:

- Ureditev potke in platojev za igrala v Vinjah pod cerkvijo,

- Gibanje za zrela leta

Skupna vrednost obeh umeščenih projektnih predlogov je 15.740 EUR.

 

Izid glasovanja - VO Klopce

Iz VO Klopce se je glasovanja o projektnih predlogih udeležilo 39 občanov. 36 glasovnic je bilo veljavnih, 3 neveljavne pa so bile izločene.

Izglasovan projekt, ki je umeščen v občinski proračun za leto 2022 za območje VO Klopce:

- Prenova otroškega igrišča Križevska vas

Vrednost umeščenega projektnega predloga je 19.979 EUR.

 

Izvedba predlogov v VO Laze, VO Dol in VO Senožeti

Projekti iz območja VO Laze (Ureditev povezovalne pešpoti na železniško postajo), VO Senožeti (Povečanje otroškega igrišča v Senožetih in Dokončanje projekta iz leta 2021 -večnamenska lopa) in VO Dol (Nova drevesa na vročih točkah občine, Koši in košarka za vse generacije in Na Dolu nas druži tek na smučeh) gredo ravno tako v izvedbo, kljub temu, da zanje glasovanje ni bilo izvedeno.

Vrednost umeščenega projekta iz VO Laze je 7.700 EUR, vrednost umeščenih predlogov iz VO Senožeti je skupaj 18.000 EUR  in vrednost umeščenih predlogov iz VO Dol je skupaj 14.400 EUR.

 

Zapisnik Komisije za ugotavljanje izida glasovanja o projektnih predlogih, 20.12.2021

Dol pri Ljubljani 1

01 530 32 40

obcina@dol.si

Sledite nam

Dostopnost