Aktualno

Možnost odloga plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Avtor: Občinska uprava, 27.3.2020

Spoštovani zavezanci za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča,

zaradi trenutne izredne situacije Vas želimo obvestiti, da imate fizične osebe in gospodarski subjekti, ki ste zavezanci za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča možnost odloga plačila skladno s 101. in 102. členom Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 13/18 – ZJF-H, 36/19 in 66/19).

 

101. člen zakona opredeljuje možnost odloga plačila za fizične osebe:

»Davčni organ lahko dovoli odpis, delni odpis in odlog plačila davka za čas do dveh let oziroma dovoli plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih v obdobju 24 mesecev, če bi se s plačilom davčne obveznosti lahko ogrozilo preživljanje davčnega zavezanca in njegovih družinskih članov.«

Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe

 

102. člen zakona pa opredeljuje možnost odloga za gospodarske subjekte:

»Davčni organ lahko dovoli odlog plačila davka za čas do dveh let oziroma dovoli plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih v obdobju 24 mesecev, če bi davčnemu zavezancu zaradi trajnejše nelikvidnosti ali izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov iz razlogov, na katere davčni zavezanec ni mogel vplivati, nastala hujša gospodarska škoda in bi davčnemu zavezancu odlog in obročno plačevanje davka omogočilo preprečitev hujše gospodarske škode.«

Odlog oziroma obročno plačilo davka v primeru hujše gospodarske škode

 

Na spodnji povezavi si lahko preberete več o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa:
 
www.gov.si/novice/2020-03-20-ukrepi-na-davcnem-podrocju-za-blazitev-posledic-koronavirusa/ 

Dostopnost