Aktualno

Javno naročilo male vrednosti »Ureditev ceste OMV - Zajelše (II. del)«

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Avtor: Občinska uprava, 20.5.2020

Občina Dol pri Ljubljani vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila »Ureditev ceste OMV - Zajelše (II. del)« v postopku naročila male vrednosti, skladno s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 in 14/18; ZJN-3).

Predmet javnega naročila bo rekonstrukcija ceste v dolžini okoli 360 m s pločnikom, odvodnjavanjem in javno razsvetljavo v Podgori pri Dolskem od bencinske črpalke OMV do naselja Zajelše. Podrobnejši opis del je zajet v popisu del (Priloga št. 2), ki hkrati služi tudi kot predračunski obrazec.

Ponudnik mora ponuditi vse razpisane storitve. Ponudnik, ki ne bo ponudil vseh razpisanih storitev bo izločen iz ocenjevanja.

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: 
https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=354530 

Datum zaključka: 04.06.2020 do 10:00

Več informacij je v priloženi razpisni dokumentaciji.

Dol pri Ljubljani 1

01 530 32 40

obcina@dol.si

Sledite nam