Aktualno

Do nadaljnjega na Občini Dol pri Ljubljani ni uradnih ur v obliki osebnih obiskov v upravni stavbi občine Dol pri Ljubljani

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

13.3.2020

V skladu z 7. alinejo 19. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) in 1. odstavkom 45. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ – F, 52/16,15/17 – odl. US, 22/19 – ZposS in 81/19) ter na podlagi Odredbe o prepovedi zbiranja na javnih prireditvah v javnih prostorih zaprtega tipa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 15/20), izdaja župan Občine Dol pri Ljubljani, Željko Savič, naslednjo

ODREDBO o preventivnih ukrepih za preprečevanje širjenja koronavirusa (SARS-CoV-2)

  1. Do nadaljnjega na Občini Dol pri Ljubljani ni uradnih ur v obliki osebnih obiskov v upravni stavbi občine Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani. V tem času stranke naprošamo, da z občinsko upravo komunicirajo preko drugih kanalov (telefon, e-pošta, navadna pošta).

  2. Odredba se objavi na uradni spletni strani Občine Dol pri Ljubljani, v občinskem glasilu in na oglasni deski Občine Dol pri Ljubljani. Z odredbo se seznani vse zaposlene na Občini Dol pri Ljubljani.

  3. Ta odredba začne veljati 16.3.2020 ob 8.00 uri in velja vse do preklica.

Obrazložitev:

Zaradi povečanega epidemiološkega tveganja in nevarnosti širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID 19) in na podlagi usmeritev pristojnih institucij (Ministrstvo za zdravje RS, Nacionalni inštitut za javno zdravje) z namenom preprečitve potencialnega širjenja virusnih okužb in na podlagi Odločbe o prepovedi zbiranja na javnih prireditvah v javnih prostorih zaprtega tipa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 15/20), kjer je med drugimi priporočljivo izogibanje javnim prostorom, župan Občine Dol pri Ljubljani, Željko Savič, odrejam, da do preklica na Občini Dol pri Ljubljani ni uradnih ur v obliki osebnih obiskov v upravni stavbi.

Željko Savič, župan

Dostopnost