Izpostavljeno

Aktualno

20.1.2022

Razpis za vpis predšolskih otrok v vrtec pri OŠ Janka Modra

Vrtec pri OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani objavlja razpis za vpis predšolskih otrok v programe vrtca za šolsko leto 2022/23 za vpis s 1. 9. 2022.

19.1.2022

5. razpis za vključitev v projekt PONI LUR

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) je objavila peti razpis za vključitev v projekt Podjetno nad izzive v Ljubljanski urbani regiji (PONI LUR), ki je namenjen vsem, ki imajo inovativne in napredne ideje ter si želijo stopiti na samostojno podjetniško pot, manjka pa jim nekaterih ključnih znanj. Program je oblikovan tako, da udeleženci v štirih mesecih...

19.1.2022

16. Evropski teden preprečevanja raka materničnega vratu

od 17. do 23. januarja 2022 poteka 16. Evropski teden preprečevanja raka materničnega vratu. Rak materničnega vratu je med raki izjema, saj o njem vemo dovolj, da lahko preprečimo skoraj vsak nov primer tega raka.

26.11.2021

Covid - brezplačno testiranje

V sejni sobi občine (vstop zadaj za občino) se izvaja brezplačno testiranje na Covid-19.

13.1.2022

Vabilo prostovoljcem za sodelovanje v projektu Prostofer

Občina Dol pri Ljubljani se je v preteklem letu vključila v projekt Prostofer, ki temelji na prostovoljnosti in je namenjen boljši mobilnosti starejših. Hkrati pa povezuje starejše osebe, ki potrebujejo prevoz in ne zmorejo uporabljati javnih in plačljivih prevozov, s starejšimi aktivnimi vozniki – prostoferji, ki pa po drugi strani radi priskočijo na pomoč.

7.1.2022

SKLEP o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Dol pri Ljubljani za leto 2022

Na podlagi 29. člena Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 8. členom Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 72/18), je župan Občine Dol pri Ljubljani sprejel

7.1.2022

Objavljen 3. Javni poziv LAS Srce Slovenije za sklad ESRR

LAS Srce Slovenije je objavil 3. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino Srce Slovenije na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji za sklad ESRR.

6.1.2022

Z vašo pomočjo do privlačnega imena sistema izposoje koles

Sezona izposoje koles se bo kmalu začela, in po novem, si boste kolo lahko izposodili tudi v občinah Dol pri Ljubljani, Litija in Šmartno pri Litiji. Pred tem pa vas občine naprošajo za pomoč pri izbiri imena kolesarskega sistema.

27.12.2021

Občani ste izbrali! V izvedbo gre 11 projektov!

Komisija za ugotavljanje izida glasovanja o projektnih predlogih za participativni proračun Občine Dol pri Ljubljani je v ponedeljek, 20. 12. 2021, ugotovila izid glasovanja. 

Dol pri Ljubljani 1

01 530 32 40

obcina@dol.si

Sledite nam

Dostopnost